CECHA ODRÓŻNIAJĄCA DOTACJE NA ZADANIA ZALECONE

Istotną cechą odróżniającą dotacje na zadania zlecone jest inny tryb ich rozliczania. Zgodnie bowiem z cytowanym już art. 144 ust. 5 ustawy o fi­nansach publicznych „dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu te­rytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz in­nych zadań zleconych ustawami, w części niewykorzystanej w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zo­stało wykonane”. Jest to jedyny przypadek, gdy podstawą rozliczenia dota­cji nie jest wydatkowanie przyznanej kwoty, lecz wykonanie dotowanego zadania. Dodać jednak należy, że procedury ustalania stopnia wykonania zleconych zadań praktycznie nie istnieją. 

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)