CZĘŚĆ OŚWIATOWA

Wątpliwości budzić może fakt, iż zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi JST, są finansowane przy pomocy subwencji ogólnej, a nie przez ustanowienie odpowiednio wydajnych źródeł dochodów własnych. Analiza danych o budżetach JST pokazuje jednak, że takie rozwiązanie — choć by­łoby ono lepsze z punktu widzenia logiki finansów samorządowych — jest w praktyce niemożliwe, a ustanowienie subwencji oświatowej było przed­sięwzięciem umożliwiającym przekazanie wszystkim JST prowadzenia szkół podstawowych i średnich. Ideą obowiązującego od ponad dziesięciu lat mechanizmu ustalania wy­sokości subwencji jest (a w każdym razie — początkowo było) zapewnienie każdej jednostce samorządu terytorialnego środków odpowiadających stan­dardowemu kosztowi utrzymania szkół prowadzonych przez tą jednostkę. 

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)