CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwo­ty uzupełniającej. Kwota podstawowa służy wspieraniu JST o najniższych dochodach, kwota uzupełniająca rekompensuje skutki obiektywnie wyż­szych wydatków. Mówiąc dokładniej, kwota uzupełniająca kierowana jest do tych JST, które charakteryzują się pewnymi mierzalnymi cechami powo­dującymi, że poziom niektórych wydatków musi być w tych jednostkach wyższy niż przeciętny. Każda z kwot tworzących część wyrównawczą roz­liczana jest odrębnie dla gmin, powiatów i województw. Subwencja należna miastom na prawach powiatu jest przy tym wyliczana (jeśli przysługuje) ja­ko suma subwencji należnej gminie i subwencji należnej powiatowi. 

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!