DO DOKONYWANIA WPŁAT DO BUDŻETU

Do dokonywania wpłat do budżetu państwa obowiązane są: gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 150% średniej krajowej, powiaty i miasta na prawach powiatu, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca przekracza 110% średniej krajowej,województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowychna jednego mieszkańca przekracza 110% średniej krajowej.Podział subwencji równoważącej między gminy i powiaty nie został w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określony. Szczegółowy podział mają określić — oddzielnie dla gmin i dla powiatów — rozporządzenia Ministra Finansów. W ustawie wskazano jedynie, iż wydając te rozporządzenia Minister Finansów powinien uwzględniać sytuację finan­sową gmin i powiatów, a szczególnie kierować się:w odniesieniu do gmin — wysokością wydatków związanych z re­alizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związa­nych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,w odniesieniu do powiatów — wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!