DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać z budżetu dotacje: na zadania zlecone z mocy ustaw,na zadania zlecone na mocy porozumień z organami administracji rządowej,na dofinansowanie zadań własnych.Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw przysługują wszystkim jed­nostkom samorządu terytorialnego. Dotacje na zlecone ustawami zadania z zakresu administracji rządowej wypłacane są z zasady przez wojewodów, dotacje na zlecone zadania z zakresu kompetencji instytucji spoza admini­stracji rządowej — przez te instytucje, przy czym największe kwoty przeka­zywane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego, będącego organem wy­konawczych Państwowej Komisji Wyborczej. Sposób ustalania wielkości należnych JST dotacji na zadania zlecone nie został nigdy precyzyjnie określony. 

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)