FORMALNA PODSTAWA KALKULACJI

Formalną podstawą kalkulacji wy­sokości tych dotacji są przepisy art. 49 ust. 1 i 3 ustawy o dochodach jedno­stek samorządu terytorialnego, stanowiące, że: jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z mocy ustaw „otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysoko­ści zapewniającej realizację tych zadań”,kwoty dotacji na zadania zlecone „ustala się zgodnie z zasadami przy­jętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju”.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nakazuje rów­nież przekazywanie dotacji w sposób „umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań” przyznając jednostkom samorządu terytorial­nego prawo dochodzenia na drodze sądowej skutków niedotrzymania tego warunku.W ustawie budżetowej dotacje na zadania celowe ujmowane są w zbior­czych kwotach według części budżetowych, rodzajów jednostek samorządu terytorialnego oraz działów klasyfikacji budżetowej.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)