JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki samorządu terytorialnego, a szczególnie gminy, są bardzo zróż­nicowane pod względem takich cech jak liczba ludności, powierzchnia czy potencjał ekonomiczny. Mimo to wszystkie jednostki samorządu terytorialne­go tego samego rodzaju (np. wszystkie gminy) mają te same zadania i taki sam system kształtowania ich dochodów. W oczywisty sposób komplikuje to pro­blem ustanowienia racjonalnego systemu finansowania działalności samorzą­dowej, a wielokrotnie ponawiane próby „kategoryzacji” jednostek samorządu terytorialnego nie dały —jak dotąd — żadnych praktycznych efektów. Najmniejsza pod względem liczby mieszkańców gmina w Polsce (mia­sto Krynica Morska) ma ok. 1 200 mieszkańców, gmina największa (miasto stołeczne Warszawa) — ponad 1 600 000 mieszkańców. Rozpiętość pozio­mu dochodów samorządowych przypadających na 1 mieszkańca między gminą o najwyższych i gminą o najniższych dochodach wyraża się relacją 37 : 1. Bardzo wyraźne są też rozpiętości dochodowe w ujęciu regionalnym.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!