KWOTA PODSTAWOWA CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Mechanizm podziału kwoty podstawowej jest dla wszystkich rodzajów JST oparty na podobnej zasadzie, z tym że algorytm przyjęty dla gmin jest nieco bardziej złożony niż dla powiatów i województw. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują te powiaty, w któ­rych przeliczone na jednego mieszkańca dochody z udziałów w podatkach dochodowych są mniejsze niż średnia krajowa. Wielkość kwoty podstawo­wej na jednego mieszkańca odpowiada 88% różnicy między średnią krajo­wą, a średnim dochodem z udziałów w CIT i PIT w danym powiecie, przy czym do wyliczenia należnej kwoty na rok T za podstawę przyjmuje się da­ne z roku T-2.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!