MNIEJSZA GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Wybór ten jest — w naszym przekonaniu — trafny, szczególnie w od­niesieniu do gmin i powiatów. Mniejsza gęstość zaludnienia (charaktery­styczna przede wszystkim dla gmin wiejskich) bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty utrzymania szkół (konieczność prowadzenia małych szkół w odległych miejscowościach, wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury komunalnej). W przypadku powiatów, w których zadaniach ważne miejsce zajmują zadania z zakresu pomocy społecznej, słusznie uznano, że obiektywnym wskaźnikiem determinującym poziom tych wydatków, jest stopa bezrobocia. Pamiętać trzeba, że obecnie tylko nie­wielkiej części bezrobotnych przysługują uprawnienia do otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych. Wysoka stopa bezrobocia w powiecie ozna­cza więc nie tylko duże wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, ale przede wszystkim konieczność wygospodarowania znacznych środków na zada­nia pomocy społecznej.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)