OBOWIĄZUJĄCE ALGORYTMY

  • 40% ogólnej kwoty części regionalnej dzieli się między woje­wództwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg woje­wódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, 10% ogólnej kwoty części regionalnej dzieli się między wojewódz­twa, w których PKB w województwie, w przeliczeniu na jednego miesz­kańca województwa, jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Algorytmy obowiązujące przy podziale części regionalnej opisano bez­pośrednio w ustawie, przy czym o ile algorytmy podziału części związanej z drogami wojewódzkimi i poziomem PKB są dość czytelne, to algorytm podziału części związanej z poziomem bezrobocia jest mało czytelny.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)