PODSTAWA DO USTALENIA

Podstawą do ustalenia, którym gminom przysługuje część podstawowa kwoty wyrównawczej, jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, wyliczany — przy podziale subwencji na rok T — z danych za rok T-2. Nazwa wskaźnik dochodów podatkowych nie jest ścisła, gdyż do jego obliczenia bierze się dane o dochodach z: podatku od nieruchomości,podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od środków transportowych,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,opłaty skarbowej,opłaty eksploatacyjnej,udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)