PODZIAŁ MIĘDZY JEDNOSTKI

Podziału tych kwot po­między jednostki samorządu terytorialnego dokonują dysponenci części bu­dżetowych, w których zaplanowano dotacje — a więc przede wszystkim wojewodowie oraz kierownik Krajowego Biura Wyborczego. Przepisy te nie są ani precyzyjne, ani zbyt logiczne. Zauważmy więc najpierw, że obie zacytowane powyżej dyspozycje dotyczące sposobu kal­kulacji dotacji mogą być ze sobą sprzeczne. Trudno w sposób ogólny do­wieść, iż obliczanie dotacji zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie pań­stwa do określania wydatków podobnego rodzaju oznaczać musi kwotę, która zapewnia realizację zleconych zadań. Niejasne jest samo odniesienie do sposobów kalkulacji przyjętych w budżecie państwa.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)