PRZYZNAWANE JST

Takiemu założeniu odpowiadały wszystkie obowiązujące kolejno algorytmy wyznaczania wielkości subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego nie określa tego algo­rytmu. W ustawie zawarto jedynie przepis (art. 28 ust. 1) dotyczący usta­lania łącznej kwoty subwencji oświatowej, kwestię szczegółowego algo­rytmu podziału pozostawiając do rozstrzygnięcia w rozporządzeniu, do którego wydania upoważniono ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Subwencje oświatowe przyznawane są jednostkom samorządu teryto­rialnego od dziesięciu lat. W tym czasie dwukrotnie uchwalano (w 1998 r. i w 2003 r.) nowe ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a niemal w każdym roku wydawane było nowe rozporządzenie określające sposób wyliczania subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek. Mimo to ogólna koncepcja algorytmów podziału subwencji oświatowej między poszczególne JST pozostaje niezmieniona.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)