ROLA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Podstawowym instrumentem wyrównywania sytuacji finansowej JST jest część wyrównawcza. Części: regionalna i równoważąca mają charakter uzupełniający, a podstawowym powodem ich wyróżnienia jest to, że kwoty przeznaczane w budżecie państwa na te części subwencji niemal w całości pochodzą z wpłat, do których zobowiązane są JST o relatywnie wysokich dochodach. Rola subwencji ogólnej jako instrumentu finansowania zadań oświato­wych przejawia się w tym, iż część subwencji ogólnej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego jest wyliczana jako standardowy koszt utrzymania szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez daną jednostkę samorządową. Nie oznacza to jednak, że ta część subwencji może być prze­znaczona wyłącznie na wydatki oświatowe. Istotą subwencji ogólnej jest bowiem to, iż jest ona przekazywana bez wskazywania celów, na jakie ma być wykorzystana. Subwencja ogólna stanowi — zgodnie z nazwą — ogól­ne zasilenie budżetu jednostki samorządu. W budżecie JST nie wyodrębnia się więc wydatków finansowanych środkami z subwencji ogólnej.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!