SUBWENCJA OGÓLNA I DOTACJE

Subwencja ogólna spełnia w systemie dochodów samorządowych po­dwójną rolę. Jest źródłem środków na finansowanie zadań samorządowych z dziedziny oświaty, a ponadto służy finansowemu wsparciu słabszych eko­nomicznie jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przeważająca większość przekazywanych subwencji służy realizacji pierwszej z wymie­nionych funkcji. Subwencja ogólna składa się z kilku oddzielnie wyliczanych części. Są to:część wyrównawcza, składająca się z kwoty podstawowej oraz kwo­ty uzupełniającej,część równoważąca,część regionalna,część oświatowa.W budżecie państwa tworzona jest ponadto rezerwa subwencji ogólnej. Po dokonaniu przez odpowiednich ministrów podziału rezerwy, środki z re­zerwy są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego jako uzupeł­nienie subwencji.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!