USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI

W efekcie trzeba więc uznać, że ustalanie wielkości dotacji na zadania zlecone odbywa się w sposób mocno arbitralny, a na ustalane dla JST kwo­ty mocniej wpływają założenia przyjęte dla konstrukcji budżetu państwa niż rzetelna kalkulacja niezbędnych wydatków, bardzo zresztą trudna do przeprowadzenia. Zasada zapewnienia możliwości wykonania zadań zle­conych nie odnosi się bowiem do jednostek samorządu terytorialnego traktowanych jako zbiorowość, lecz winna mieć — w świetle obowiązują­cych przepisów — zastosowanie do każdej jednostki samorządowej od­dzielnie. Nie należy się więc dziwić, że sposób kalkulacji dotacji na zada­nia zlecone jest tematem nieustannych sporów między administracją rządową i samorządami. Dość powszechne jest przy tym przekonanie władz samorządowych, że dotacje na zadania zlecone są ustalane i przeka­zywane w wysokości nieodpowiadającej faktycznym kosztom wykonania tych zadań.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)