USTAWA O DOCHODACH JST

  • Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określającą:źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,zasady rozliczania między jednostki samorządu terytorialnego udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fi­zycznych;ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra­chunkowych, określającą zasady sprawowania przez regionalne izby obrachunkowe (RIO) nadzoru nad gospodarką finansową JST, tryb prze­prowadzania przez RIO kontroli oraz tryb wykonywania przez RIO in­nych zadań, w tym — zadań związanych z procedurą uchwalania, wy­konywania i rozliczania budżetów JST.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!