WYLICZANIE KWOTY PODSTAWOWEJ

Pamiętać należy, że dla potrzeb rozliczenia subwencji ogólnej miasta na prawach powiatu traktuje się na równi z powiatami. Otrzymują więc one — poza subwencją ogólną należną im jako gminom — również subwencje po­wiatowe. Wyliczanie kwoty podstawowej dla województw odbywa się w analo­giczny sposób, ale wyrównywanie jest mniej intensywne — należna woje­wództwom kwota podstawowa wyrównuje tylko 70% różnicy poziomu do­chodów w danym województwie do średniej ogólnopolskiej.Algorytm wyliczania kwoty podstawowej dla gmin różni się od opisa­nych powyżej algorytmów dla powiatów i województw tym, że:jako podstawę do wyliczenia dochodów przypadających na jednego mieszkańca wykorzystuje się więcej rodzajów dochodów,stopień wyrównywania luki w dochodach zależy od poziomu docho­dów na jednego mieszkańca w gminie — im dochody są niższe, tym wyższy jest stopień wyrównywania.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)