ZWIĘKSZENIE ELASTYCZNOŚCI KORZYSTANIA Z PRZYZNANYCH DOCHODÓW

W naszym przekonaniu problemu kalkulacji dotacji na zadania zlecone nie da się rozwiązać na gruncie obowiązujących obecnie przepisów. Jedy­nym rozsądnym wyjściem wydaje się więc rezygnacja z przyznawania od­rębnych dotacji na poszczególne zadania zlecone i: albo likwidacja instytucji zadań zleconych — i takie rozwiązanie uznajemy za najlepsze,albo, na zasadzie mniejszego zła — likwidacja dotacji na zadania zlecone,połączona — w obu przypadkach — z odpowiednim zwiększeniem innych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zaletą takiego rozwiązania byłoby zwiększenie elastyczności korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z przyznanych im dochodów, a przy okazji — likwidacja całkowicie zbędnego i w znacznej mierze sztucznego podziału dokonywa­nych wydatków na wydatki ponoszone na zadania własne i na zadania zle­cone.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)